6947566599 Λυδίας 10, Βύρωνας, Αττική kosmassotiropoulos@gmail.com